Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Dalīto atkritumu savākšana

Dobeles novada iedzīvotājiem ir radīta iespēja veikt savu radīto atkritumu dalīšanu.

IEMESLI, KAS JUMS ĻAUS AR PRIEKU VEIKT ATKRITUMU ŠĶIROŠANU:

Tiek taupīta nauda:

Nodalot un izmetot atsevišķi papīru, polietilēnu, kartonu, PET dzērienu pudeles u.c., šis atkritumu apjoms netiek vests uz poligonu. Tātad nav jātērē nauda par transportu un atkritumu apglabāšanu. Nodalītie atkritumi, kurus esat izmetuši tam paredzētajos konteineros, tiek savākti ar atsevišķu transportu un tālāk novirzīti otrreizējai pārstrādei, tādējādi samazinot izmaksas.

Tiek veicināta vides saudzēšana un dabas resursu taupīšana:

Nodalot atsevišķi otrreizēji pārstrādājamos atkritumus, tiek samazināta poligonā noguldāmo atkritumu masa, tādējādi samazinot slodzi apkārtējai videi.

KĀ PAREIZI ŠĶIROT:

Otrreiz pārstrādājamos atkritumus daliet 2 daļās un izmetiet tam paredzētajos konteineros sekojoši:

Dzeltenais konteiners:

Ar uzrakstu „PET dzērienu pudeles, polietilēns, papīrs, kartons”: ievieto tīras un, vēlams, saplacinātas PET pudeles (minerālūdens, alus, kvasa u.c. dzērienu plastmasas pudeles) bez korķiem, polietilēna maisiņus un plēves, avīzes, žurnālus, grāmatas, rakstāmpapīru, sausus un tīrus kartona un papīra iepakojumus.
Šajā konteinerā nedrīkst mest: piena, kefīra, jogurta, sulu tetrapakas un traukus, pārtikas eļļas iepakojumus, izstrādājumus, kas satur foliju.

Zaļais konteiners:

Ar uzrakstu „Pudeļu un burku stikls”: ievieto tīras stikla pudeles un burkas vai to lauskas. Šajā konteinerā nedrīkst mest: spoguļstiklu, lampu kupolus, logu stiklu, automobiļu logu stiklu.

Melnais konteiners:

Pārējie nepārstrādājamie sadzīves atkritumi, kurus jūs ievietojat esošajos konteineros, kā līdz šim, bet jau samazinātā apjomā pēc iepriekš minēto otrreiz pārstrādājamo atkritumu nodalīšanas.

Dalīto atkritumu savākšanas punkti (49)


Savāc PET dzērienu pudeles, polietilēnu, kartonu, papīru, papīra, kartona un plēves iepakojums, stikla pudeles un burkas.


Dobele

 • Muldavas iela 1 un Muldavas iela 4;
 • Krišjāņa Valdemāra iela 3;
 • Krasta iela 1a;
 • Meža prospekts 6;
 • Skolas iela 10 un Skolas iela 16;
 • Zaļā iela 5, Zaļā iela 21, Zaļā iela 29 un Zaļā iela 44;
 • Dainu iela 5 un Dainu iela 10;
 • Ausmas iela 27;
 • Ausmas iela 1;
 • Liepu iela 4b;
 • Atmodas iela 1;
 • Bērzes iela 15;
 • Brīvības iela 10b;
 • Brīvības iela 17 (Krasta 9 vietā)

Bērzes pagasts

 • Bērze;
 • Šķibe;
 • Miltiņi.

Krimūnu pagasts

 • Krimūnas;
 • Akācijas.

Dobeles pagasts

 • Lejastrazdi un Lejasstrazdi 25;
 • Aizstrautnieki un Dainas.

Auru pagasts

 • Gardene;
 • Auri;
 • Ķirpēni.
 • Lielbērze.

Penkules pagasts

 • Penkule.

Naudītes pagasts

 • Apgulde;
 • Naudīte.

Annenieku pagasts

 • Annenieki;
 • Kaķenieki Skolas iela 5 un Draudzības iela.

Zebrenes pagasts

 • Zebrene centrā un Oškalni.

Jaunbērzes pagasts

 • Jaunbērzē  Ceriņu ielā 1,  Dārza ielā, Cerīņu iela 5, Mežinieku skola

Bikstu pagasts

 • Biksti 2;
 • Upenieki.
 • Līvi.

Šķiroto atkritumu savākšanas laukumi (1)

Dobele

Dobelē, Spodrības ielā 2 no iedzīvotājiem pieņem

 • Sadzīves elektrotehnika
 • Luminiscējošās spuldzes
 • Liela izmēra atkritumi (mēbeles)
 • Politelēns
 • PET dzērienu pudeles
 • Jauktie iepakojumi
 • Metāla iepakojumi
 • Papīrs, kartons
 • Stikla pudeles un burkas
 • Logu stikli
 • Bioloģiskie atkritumi (zāles un lapas)
 • koksne (zari)
 • Šķirotie būvgruži (ķieģeļi, flīzes, betona gabali bez koka un metāla piejaukuma)
 • Nešķirotie būvgruži
 • Azbestu saturoši būvmateriāli
 • Krāsas un to iepakojumi
 • Nolietotās riepas
 • Motoreļļas un eļļas filtri
 • Akumulatori
 • Baterijas

Spodrības ielā 2

Pirmdienās & otrdienās: 09:00 – 17:00

Trešdienās: 09:00 – 19:00

Ceturtdienās & piektdienās: 09:00 – 17:00

Sestdienās: 09:00 – 12:00

Svētdienās: Nestrādājam

Šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes (17)

Bērzes pagasts

 • Bērze;
 • Šķibe;
 • Miltiņi.

Krimūnu pagasts

 • Krimūnas;
 • Akācijas;
 • Krimūnas, Lauku iela 2

Dobeles pagasts

 • Lejastrazdi;
 • Aizstrautnieki.

Auru pagasts

 • Auri;
 • Ķirpēni.

Annenieku pagasts

 • Annenieki;
 • Kaķenieki.

Bikstu pagasts

 • Biksti;

Zebrenes pagasts

 • Zebrene.

Jaunbērzes pagasts

 • Jaunbērzē.

Penkules pagasts

 • Penkule.

Naudītes pagasts

 • Apgulde;
 • Naudīte.

Gāzizlādes spuldžu savākšanas punkti:

 • Gardenes bīstamo atkritumu novietnē Auru pagastā, īpašnieks BAO AS;
 • Spodrības ielā 2, Dobelē, īpašnieks Dobeles komunālie pakalpojumi SIA

Kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotājs AS Latvijas Zaļais punkts, tālr. 67039810