Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Par mums

Uzņēmums

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” ir uzņēmums ar vairāku gadu desmitu pieredzi komunālo pakalpojumu un vides sakārtošanas jomā. Uzņēmums ir Dobeles novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Komercreģistrā reģistrēta 2004.gada 24.septembrī ar vienoto reģistrācijas Nr.45103000466.”

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” ir konkurētspējīgs uzņēmums ar ilglaicīgu darba pieredzi, kura infrastruktūras attīstībai ir veikti lieli kapitālieguldījumi.

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” prioritāte ir klients un novada vides sakopšana. Uzņēmums nodarbina Dobeles novada iedzīvotājus un maksātie nodokļi paliek pašvaldības budžetā. Uzņēmumam ir priekšrocības, jo:  spēj ātri reaģēt un novērst radušās problēmas savās darbības nozarēs; ir iespējams nodrošināt tādu finanšu plūsmu, lai nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu sniegšanu; investēti lieli finanšu resursi, lai izveidotu labu materiāli tehnisko bāzi, kas spēj sniegt ar vien kvalitatīvākus pakalpojumus Dobeles novada iedzīvotājiem.

Mērķi

Kā viens no pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem ir attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide Dobeles novadā. Šī mērķa īstenošanā aktīvi strādā novada pašvaldības izveidotā kapitālsabiedrība SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”, kurai deleģēta šo funkciju izpilde.”

SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” mērķis ir veidot sabiedrību, kurā katrs indivīds ir izglītots un motivēts šķirot atkritumus, motivēts izmest tos paredzētajās vietās, kā arī motivēts taupīgi attiekties pret dabas resursiem kopumā. Tāpat SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” mērķis ir veidot sabiedrību, kurā katrs uzņēmējs ir atbildīgs un kurš rūpējas par sevis radītā izlietotā iepakojuma, videi kaitīgo preču, elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi.

Tāpat SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu attiecībā uz apstādījumu ierīkošanu, ceļu un ielu remontdarbiem, atkritumu apsaimniekošanu, ielu ikdienas sakopšanu, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanu un citiem pakalpojumiem.

Vēsture

1991. gadā

1991. gadā ar Dobeles pilsētas Tautas deputātu padomes lēmumu uz Dobeles rajona Komunālo uzņēmuma kombināta Dobeles pilsētas iecirkņa bāzes tika izveidots pašvaldības uzņēmums „Komunālie pakalpojumi”.

1998. gadā

1998. gadā ar Dobeles pilsētas domes lēmumu uz pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Komunālie pakalpojumi” bāzes nodibināts Dobeles pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmums „Komunālie pakalpojumi”.

2004. gadā

2004. gadā ar Dobeles pilsētas domes lēmumu Dobeles pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu „Komunālie pakalpojumi” nolemj pārveidot par Dobeles pilsētas pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi”, kur 100% kapitāla daļas pieder Dobeles pilsētas pašvaldībai.

2008. gadā

2008. gada beigās uzņēmums sāka organizēt dalīto atkritumu vākšanu iedzīvotājiem, stājās spēkā pašvaldības saistošie noteikumi „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” un tika izveidoti divi šķiroto atkritumu laukumi un pirmie dalītās atkritumu vākšanas punkti Dobeles pilsētā.

2009. gadā

2009. gadā mainīts uzņēmuma nosaukums no Dobeles pilsētas pašvaldības SIA „Komunālie pakalpojumi” uz SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi”.