Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Informācijas Bibliotēka

Par pieejamo informāciju

Šajā lapā ir atrodama visa aktuālākā informācija par uzņēmumu, tīmekļa vietni, iekšējo klientu portālu un cita veida informācija, kas nav ietverta galvenajās mājas lapas sadaļās.

Visa šajā sadaļā publicētā informācija var tikt papildināta, rediģēta vai izņemta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Informācijas meklēšana

Mēs aicinam visus mājas lapas lietotājus izmantot funkciju “Meklēšana”, kura darbojās visā mājas lapā. Ierakstot sev interisējušo atslēgvārdu, funkcija atradīs visu atbilstošo informāciju.