Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Uzņēmuma mērķi

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam nosaka, ka viens no pašvaldības stratēģiskajiem mērķiem ir attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide Dobeles novadā. Šā mērķa īstenošanā aktīvi strādā novada pašvaldības izveidotā kapitālsabiedrība SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”, kurai deleģēta šo funkciju izpilde.

Nefinanšu mērķis

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu pakalpojumu sniegšanu apstādījumu ierīkošanā, ceļu un ielu remontdarbos, atkritumu apsaimniekošanā, ielu ikdienas sakopšanā, apbedīšanas pakalpojumu sniegšanā un citos pakalpojumos.

Finanšu mērķis

Nodrošināt tādu rentabilitāti un peļņu, lai Uzņēmums spētu attīstīties un piedāvāt klientiem ilglaicīgus un kvalitatīvus pakalpojumus.