Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošanas nozare

Atkritumu apsaimniekošana ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un atkritumu apsaimniekošanas sistēma – viens no būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un apsaimniekošanas jomā. Sadzīves atkritumu, dalītu atkritumu vākšana un sadzīvē bīstamo atkritumu apsaimniekošana Dobeles novada administratīvajā teritorijā tiek organizēta atbilstoši 2010.gada 21.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”, kā arī ievērojot valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānus.

Uzņēmums darbojas saskaņā ar 2017.gada 2.janvārī noslēgto līgumu Nr.7/4.3.-2017 starp Dobeles novada pašvaldību un SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Līguma termiņš – 2024.gada 31.decembris.

Uzņēmums ir veicis lielu darbu klientu piesaistīšanā, atkritumu apsaimniekošanā iesaistīts 80% mājsaimniecību Dobeles pilsētā un 73% mājsaimniecību Dobeles novada pagastos. Kopumā Dobeles novadā atkritumu apsaimniekošanā iesaistījušās 76% mājsaimniecības, kas ir salīdzinoši labs rādītājs valsts mērogā.

Zemgales reģionā tika realizēts ES Kohēzijas fonda projekts “Zemgales reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošana Latvijā”. Tā ietvaros Zemgales reģiona apdzīvotajās vietās, kurās iedzīvotāju skaits bija 200 un vairāk, kopumā tika izveidoti 313 dalītās atkritumu savākšanas punkti. Dobeles novada pašvaldības izvēlētais atkritumu apsaimniekotājs – pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Dobeles komunālie pakalpojumi” – nodrošina:

  • sadzīves atkritumu savākšanu;
  • otrreizēji pārstrādājamo atkritumu nodalītu savākšanu un apstrādi (presēšanu, šķirošanu, pagaidu uzglabāšanu);
  • Dalīto atkritumu savākšanas infrastruktūras un tās objektu uzturēšanu.

Dalīto atkritumu savākšanas sistēmas ietvaros Dobeles novada pašvaldības teritorijā ir 5 dažāda tipa atkritumu savākšanas objekti, t.sk.:

  • sadzīves atkritumu konteineri (gan koplietošanas, gan individuālie);
  • Dalīto atkritumu savākšanas punkti – 46 vietas;
  • šķiroto atkritumu savākšanas laukumi – 2 vietas;
  • šķiroto atkritumu īslaicīgās uzglabāšanas novietnes – 18 vietas;
  • speciālie konteineri (būvgružiem uz laiku pēc pasūtījuma norādītajā vietā, kompostējamiem parku un dārzu atkritumiem pie visām kapsētām novada teritorijā).

2010.gadā sāvaktais PET pudeļu apjoms bija 690,8 m3; 2014.gadā savākts 1901,4 m3 pudeļu. No 2010.gada līdz 2014.gadam, savākto PET pudeļu apjoms ir pielienājies par 175%.

2010.gadā savāktais stikls ir 136,5 m3; 2014.gadā – 188,0 m3. Piecu gadu laikā savāktā stikla apjoms ir palielinājies par 37,7%.

Salīdzinot 2014.gadu ar 2010.gadu, ieņēmumi no otrreiz pārstrādājamo atkritumu realizācijas ir kritušies par 55,7%.

Izpildot 2014.gada 15.aprīļa MK noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”, uzņēmums reģistrējies BRAPUS sistēmā un līdz šim brīdim ir vienīgais Dobeles novadā reģistrētais būvniecības atkritumu apsaimniekotājs. Iedzīvotājiem un  uzņēmumiem ir iespēja utilizēt atkritumus, tādā veidā mazinot nekontrolētu atkritumu nonākšanu vidē.

Izpildot Ministru kabineta noteikumu Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība”, uzņēmums reģistrējās Bīstamo atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BAPUS).