Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Tirgus analīze

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” analizējot gan Dobeles novada administratīvajā teritorijā, gan blakus novadu administratīvajās teritorijās (50 km rādiusā) līdzīga profila darbojošos uzņēmumus, secināja, ka:

  • SIA “Clean R” – tuvākā apkalpojamā teritorija ir Tērvetes novads. Lielākais atkritumu apsaimniekošanas operators Latvijā, kas piedāvā privātpersonām un komerciāliem klientiem cieto sadzīves atkritumu savākšanu. Pakalpojumi tiek sniegti daudzās apdzīvotās vietās Latvijā. Pašlaik lielākā daļa resursu tiek koncentrēti Rīgā un tās apkārtnē, kā arī Latgalē. Uzņēmums aktīvi meklē iespējas paplašināt darbības teritoriju.
  • SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” – veic sadzīves atkritumu savākšanu Jelgavas pilsētā un papildus būvniecības atkritumu izvešanu un iznomā pārvietojamās tualetes. Šos abus papildus pakalpojumus klientiem piedāvā arī SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” veic atkritumu sagatavošanu apglabāšanai, tas ir reģenerējamu vai kompostējamu atkritumu atšķirošanu pirms to apglabāšanas tuvāko atkritumu poligonā.
  • SIA “EKO Baltia vide” – visstraujāk augošais vides apsaimniekošanas uzņēmums Latvijā. SIA „Eco Baltia vide” nodrošina pilnu vides apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu – sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, ceļu un teritoriju uzkopšanu, apzaļumošanu u.c., regulāri papildinot piedāvāto pakalpojumu klāstu.  SIA „Eco Baltia vide” apkalpo klientus teritorijā no Kolkas līdz Ādažiem, apkalpojot vairāk kā 25 000 klientu – gan privātpersonas, gan juridiskās personas, gan pašvaldību un valsts iestādes.  
  • SIA “Jelgavas novada KU” – Jelgavas novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības pastāvīgo funkciju realizēšanu tādās nozarēs, kā ūdensapgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, sauso sadzīves atkritumu savākšana, zaļās teritorijas kopšana, kapsētu kopšana un uzraudzība, pašvaldības ceļu uzturēšana. Vienlaikus uzņēmums piedāvā arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, tehnikas nomas un dažādu speciālistu pakalpojumus. Uzņēmuma rīcībā ir 3 atkritumu savākšanas automašīnas. Uzņēmums veic atkritumu apsaimniekošanu tikai lauku apdzīvotajās teritorijās (attālumi ir lieli, bet savākto atkritumu daudzums neliels).

Salīdzinot augstāk minēto uzņēmumu tarifus, tie ir līdzīgi Uzņēmuma piedāvātajiem. No tā var secināt, ka reālus draudus šie konkurenti nerada.

Kapu saimniecības nozarē Uzņēmums pilda Dobeles novada pašvaldības deleģēto funkciju un sniedz daļējus apbedīšanas pakalpojumus. Tā kā Uzņēmums veic tieši kapu apsaimniekošanas darbus, tad konkurējoši uzņēmumi šajā nozarē novadā netiek saskatīti.

Ceļu uzturēšanas jomā Dobeles novada administratīvajā teritorijā strādā arī VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Dobeles nodaļa, kurš braukšanai atbilstošā stāvoklī uztur valsts nozīmes ceļus. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” nodrošina pilsētas un pagastu ceļu uzturēšanu.

Sētnieku un zaļumsaimniecības nozares veic pilsētas sakopšanas un apzaļumošanas darbus. Uzņēmumi, kas spētu piedāvāt līdzīgus pakalpojumus Dobeles pilsētā nav. Konkurenti pastāv, bet attāluma dēļ reālus draudus tie nerada.