Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Kapu saimniecības pakalpojumu cenas

Kapu saimniecības pakalpojumu cenas spēkā no 2017.gada 12. janvāra.

Jauna kapa vietu piešķiršana

No. Pakalpojumi un izstrādājumi Mērvienība Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN 21%
1 Jaunu kapa vietu ierādīšana un iemērīšana 1 vieta 5.69 6.89
2 Jaunu kapa vietu iegāde Dobeles novadā dzīvesvietu deklarējušai personai/kapavietas nomniekam:
– 1 vieta 1 vieta 21.34 25.82
– 2. vietas rezervēšana 1 vieta 28.46 34.44
– turpmāko vietu rezervēšana 1 vieta 35.57 43.04
– bērnam 1 vieta 14.23 17.22
3 Jaunu kapa vietu iegāde citur dzīvesvietu deklarējušai personai/kapavietas nomniekam:
– 1 vieta 1 vieta 45.00 54.45
– 2. vietas rezervēšana 1 vieta 60.00 72.60
– turpmāko vietu rezervēšana 1 vieta 71.00 85.91
4 Nomas līguma slēgšana ar kapavietas nomniekiem 1 reize 3.56 4.31
5 Ar apbedīšanu saistīto dokumentu noformēšana (ieraksts apbedīto reģistrā, apbedījumu kartēšana) 1 reize 4.27 5.17
6 Izziņas izsniegšana par apbedījumiem 1 reize 1.42 1.72

 

Ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi

No. Pakalpojumi un izstrādājumi Mērvienība Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN 21%
7 Kapa izrakšana gab 97.26 117.68
7.1 Zemes aizvešana gab 20.00 24.20
7.2 Smilts pievešana gab 25.00 30.25
7.3 Kapa nostiprināšana ar dēļiem gab 55.00 66.55
8 Kapa izrakšana (maznodrošinātiem un vientuļiem pensionāriem) gab 56.92 68.87
9 Kapa izrakšana bērnam gab 28.46 34.44
10 Kapa izrakšana urnas apglabāšanai gab 14.23 17.22
11 Kapa izrakšanas urnas apglabāšanai ziemā gab 17.07 22.66
12 Kapa pušķošana ar skujām gab 7.11 8.60
13 Kapa un bedres pušķošana ar skujām gab 9.96 12.05
14 Celiņu pušķošana, sēru karogu izlikšana ceremonija 2.85 3.45
15 Kapličas zāles izmantošana sēru cremonijai ceremonija 28.51 34.50
16 Kapličas zāles izmantošana sēru ceremonijai (maznodrošinātiem un vientuļiem pensionāriem) ceremonija 14.23 17.22
17 Aukstuma kameras izmantošana 1 diennakts 12.66 15.32
18 Apbedīšanas piederumu izmantošana:
– dvieļu izmantošana 1 kompl. 1.42 1.72
– lāpstu izmantošana 1 kompl. 1.42 1.72
– dēļu izmantošana 1 kompl. 2.85 3.45
– zvana lietošana ceremonija 1.42 1.72
19 Kapsētas sakopšana pēc bēru ceremonijas (akmeņu un gružu savākšana) 1 reize 7.11 8.60
20 Kapa vietas kopšana pēc nomnieka pasūtījuma par vienu sakopšanas reizi 1 reize 5.69 6.89

 

Citi pakalpojumi

No. Pakalpojumi un izstrādājumi Mērvienība Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN 21%
21 Atļauja autotransporta iebraukšanai aiz aizlieguma zīmes
– vienas dienas atļauja diena 2.85 3.45
– gada atļauja gads 35.57 43.04

 

Kapu saimniecības darba laiks katru darba dienu no plkst. 8.00-15.00, sestdienā no plkst. 8.00-13.00.

Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās sniedz bēru rīkotāja brīvi izvēlēta apbedīšanas firma vai cits pakalpojuma sniedzējs.