Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Par nolietoto riepu pieņemšanu

SIA Dobeles komunālie pakalpojumi ar 2017.gada 2.oktobri nosaka maksu par 1 gab. nolietoto riepu (līdz 16 collām) pieņemšanu:

Fiziskām personām – 1.50 EUR ar PVN

Juridiskām personām – 5.00 EUR ar PVN