Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Par dienasgaismas lampām

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” ar 2017. gada 21. novembri nosaka maksu par dienasgaismas lampas pieņemšanu:

0.20 EUR/gab. bez PVN (0.24 EUR/gab. ar PVN).