Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

DAV Dobeles novada pagastos.

Šobrīd īpaša loma ir atkritumu šķirošanai, kas ļauj ne tikai taupīt dabas resursus, bet arī samazināt ikkatra iedzīvotāja maksājumu par radīto atkritumu apsaimniekošanu. 

DAV punkti Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastos.

Auru pagasts
Gardene
Lielbērze
Auri
Ķirpēni
Krimūnu pagasts
Akācijas
Krimūnas, Upes iela
Krimūnas, Lauku iela
Jaunbērzes pagasts
Ceriņu iela 1
Ceriņu iela 5
Dārza iela
Dobeles pagasts
Lejasstrazdi
Lejasstrazdi 25
Aizstrautnieki, Avoti
Aizstrautnieki, Dainas
Naudīdes pagasts
Apgulde
Naudīte
Penkules pagasts
Penkules skola
Bērzes pagasts
Bērze
Miltiņi
Šķibe
Bikstu pagasts
Biksti
Līvi
Upenieki
Annenieku pagasts
Annenieki
Kaķenieki, Draudzības iela
Kaķenieki, kolas iela 5
Zebrenes pagasts
Zebrene
Oškalni

Apģērbus un apavus, kas ir derīgi atkārtotai lietošanai, bez maksas var ievietot tekstila konteinerā:

Dobeles novada pašvaldības šķiroto atkritumu savākšanas laukumā Spodrības ielā 2, Dobelē, darba dienās 8:00-12:00 un 13:00-17:00, trešdienā 8:00-12:00 un 13:00-19:00, sestdienā 9:00-12:00,  iedzīvotāji var nodot šādus atkritumus:

SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” apsaimnieko visu veidu mājsaimniecībā radītos atkritumus veidus   un pateicas klientiem par sadarbību.   Kopā būsim draudzīgi videi un šķirosim  mājsaimniecībā radītos atkritumus!

Telefons uzziņām: 63722396