Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” , LV43603022128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-30072023.gada 13.martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā arSadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.)

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums, (%).
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojums  87.58  128.65  47 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 01.07.2023Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar cenu izmaiņām degvielas un elektroenerģijas tirgū, infiltrāta ūdeņu attīrīšanas izmaksu palielinājumu, poligona slēgšanas un  rekultivācijas izmaksu sadārdzinājumu. Taču visbūtiskāko tarifa  sadārdzinājumu rada prasība veidot uzkrājumu dabas resursu nodokļa segšanai par to atkritumu daudzumu, ko pēc novietošanas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtā biogāzes ieguvei (biošūnā) atšķiros no pārstrādātās vai reģenerētās atkritumu frakcijas un apglabās atkritumu poligonā.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma   tarifa projektu lietotājs var SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā, Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes locekli Alvilu Grīnfeldu, tālruņa numurs 63007720 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, fakss 63048961 vai elektroniskā pasta adrese info@komunalie.lvkā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.