Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Dobeles Komunālie Pakalpojumi

Portāla lietošanas noteikumi

I. Vispārīgie lietošanas noteikumi

I.I. Portāls dobeleskomunalie.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” klientu apkalpošanas interneta vietne, kurā visa esošā informācija ir pieejama reģistrētiem Portāla lietotājiem. Daļa informācijas ir pieejama jebkuram interneta lietotājam, taču tikai reģistrētiem Portāla lietotājiem ir iespēja izmantot portāla funkcijas pilnvērtīgi.

I.II. Portāla lietošanas noteikumi nosaka Portāla lietotāju kontu un papildu lietotāju izveidošanu, reģistrācijas un autorizācijas kārtību, kā arī atbildības pamatu par šo noteikumu neievērošanu un citus noteikumus, kas ir saistoši visiem Portāla lietotājiem.

I.III. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” patur tiesības izdarīt grozījumus Portāla lietošanas noteikumos. Portāla lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Portāla lietošanas noteikumus.

II. Reģistrēšanās portālā

II.I. Reģistrēšanās Portālā iespējama, nospiežot uz saiti Pieslēgties portālam un tālāk Reģistrēties, kurā klientam jāaizpilda reģistrācijas anketa. Reģistrējoties, lietotājam ir pienākums iepazinies un apstirpināt Portāla lietošanas noteikumus.

II.II. Ja klienta reģistrācijas anketā ievadītie dati atbilst SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” klientu datu bāzē esošajiem, tiek izveidots lietotāja konts un klientam uz reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar aktivizācijas saiti. Klientam nospiežot uz aktivizācijas saiti, atveras Portāla logs, kurā jāievada klienta līguma numurs.

II.III. Ja reģistrācijas anketā ievadītie dati neatbilst SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” klientu datu bāzē esošajiem, klienta reģistrācija tiek atteikta. Šajā gadījumā klientam ir jāsazinās ar SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” klientu apkalpošanas operatoru, zvanot pa tālruni 63 722 396 vai ierodoties ofisā, klienta datu precizēšanai.

III. Datu patiesums un atbildība

III.I. Apstiprinot Portāla lietošanas noteikumus lietotāja konta reģistrēšanās solī, klients piekrīt, ka SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” veiks caur Portālu nodoto fizisko personas datu apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

III.II. Lietotājs, kas veic reģistrāciju, apliecina, ka tā iesniegtie dati t.sk. fizisko personu dati ir patiesi un pastāv tiesisks pamats to apstrādei, pretējā gadījumā Lietotājs uzņemas atbildību par citas personas datu izmantošanu, un tā var tik saukta pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā, kā arī pret to var tikt vērstas prasības par šādu darbību rezultātā nodarītiem zaudējumiem.

III.III. Lietotājs, nododot  SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem, ja tie nav Lietotāja personas dati.

III.IV. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi”, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, apstrādā no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus ar mērķi nodrošināt savstarpējo saistību izpildi.

III.V. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” ir tiesīgi nekavējoties pārtraukt lietotajam piekļuvi Portālā, ja konstatē šo lietošanas noteikumu un normatīvo aktu normu pārkāpumus.

III.VI. SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” apņemas pēc Lietotāja pieprasījuma dzēst no Lietotāja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

III.VII.  SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” nodrošina personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu. Personu dati bez tā piekrišanas netiks nodoti trešajām personām.

IV. Lietotājvārda un Paroles veidošana

IV.I. Klienta reģistrācijas anketā ievadītā gan e-pasta adrese, gan lietotājvārds tiks uzskatīts kā autorizācijas lietotājvārds. Katru reizi, kad klients vēlēsies autorizēties Portālā, laukā Lietotājvārds būs jāievada lietotājvārds vai e-pasta adrese.

IV.II. Paroles minimālais zīmju skaits – astoņas zīmes. To ieteicams veidot, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un simbolus. Paroles veidošanā nav ieteicams izmantot klienta personas datus, vārdnīcās pieejamus vārdus u.tml.

V. Aizmirstas paroles atgūšana

V.I. Ja ir aizmirsta parole, tad klients var nosūtīt pieprasījumu, lai to atgūtu. Portāla pieslēgšanās lapā nospiežot saiti Aizmirsta parole, atvērsies logs, kurā jāievada attiecīgie lietotāja dati, kas atbilst esoša klienta autorizācijai. Nosūtot pieprasījumu, lietotāja parole tiks nosūtīta uz klienta e-pasta adresi.

VI. Lietotāja dzēšana

VI.I. Lietotāja kontu var dzēst SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” klientu apkalpošanas administrators pēc klienta pieprasījuma, zvanot uz klientu apkalpošanas operatora tālruni vai ierodoties SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” ofisā.

VII. Autortiesības

VII.I. Portāls http://dobeleskomunalie.lv ir SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” īpašums. Visi Portālā atrodamie digitālie elementi/materiāli un rakstiska informācija ir SIA “Dobeles komunālie pakalpojumi” īpašums, kas tiek aizsargāts Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

VII.II. Lietotājs Portāla autortiesību pārkāpšanas gadījumā var tikt saukts pie atbildības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

VII.III. http://dobeleskomunalie.lv/ publicēto materiālu, attēlu un rakstisku informācijas pārpublicēšana vai izmantošana komerciālos nolūkos ir aizliegta.